"Xbox 360"

Fable Cover

Fable Anniversary: טריילר השקה

פייבל: גרסת העשור ב-HD ואוסף טרילוגיה בדרך לחנויות מתגעגעים לפייבל? המשחק הראשון בטרילוגיית...


Back to Top ↑